Prejsť na obsah
Dianie na MTF
V dňoch 16. a 17. 10. 2007 navštívili našu fakultu pracovníci firmy BEKAERT Dr. Ir. Petra Backx a Freddy Aps. Cieľom ich návštevy boli konzultácie s diplomantmi a doktorandmi Ústavu materiálov, ktorí na základe bilaterálnej zmluvy pripravujú svoje kvalifikačné práce v spolupráci s touto firmou. Dňa 16. 10. 2008 vystúpili hostia s prednáškami zameranými na technológie práškovej metalurgie a tvorbu textúr v tvárnených produktoch. Nasledujúci deň navštívili Spoločné pracovisko MTF STU a ÚMMS SAV na vývoj a výskum pokrokových  kovových materiálov a kompozitov na Račianskej ulici v Bratislave.