Prejsť na obsah
Dianie na MTF
Dňa 10.11.2011 našu fakultu navštívili zástupca firmy DELCAM Birmingham (UK) pán Anthony Hall a zástupcovia DELCAM Brno, s.r.o. pán riaditeľ Pavel Šimonek a pán Michal Jelínek. Vzácnu návštevu privítal na pôde fakulty pán dekan prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík spolu s prodekanom prof. Dr. Ing. Jozefom Peterkom. Firma DELCM je pre MTF strategickým dlhoročným partnerom z priemyslu najmä pre oblasť CAD/CAM software, veď prvé aplikácie CAD/CAM software „DUCT“ boli na MTF (ale aj na Slovensku) inštalované už v roku 1993. Odvtedy sa spolupráca rozšírila na software pre aplikáciu 3D modelovania a 5D frézovania v podobe neobmedzených licencií pre vzdelávanie a výskum. Páni z DELCAMU si prezreli počítačové učebne na pavilóne T, laboratórium 3D skenovania a Centrum Excelentnosti 5-osového obrábania.

obr1