Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 11. 2. 2020 dekan MTF STU prof. Ing. Miloš Čambal, CSc. prijal delegáciu z firmy MASAM s.r.o. a z Univerzity akademika S.P. Koroľova v Samare z Ruska. Delegácia absolvovala prehliadku špičkových laboratórií na Ústave výrobných technológií (UVTE), Ústave materiálov (UMAT) a Ústave výskumu progresívnych technológií (UVPT). Delegáciu sprevádzali Ing. Ivan Buranský, PhD., doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD., prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. z UVTE.

Predmetom návštevy bola možnosť spolupráce medzi univerzitami a firmou MASAM v oblasti vývoja a výskumu a možnosti realizovať mobility medzi univerzitami.

Laboratóriá, ktoré delegácia navštívila sú zamerané na virtuálnu realitu, výrobné zariadenia a systémy, diagnostiku materiálov a Centrum excelentnosti 5-osového obrábania, ktoré je vybavené modernými strojmi a zariadeniami určenými pre 5-osové obrábanie, progresívne technológie spájania materiálov, modernými zariadeniami pre kontaktné a bezkontaktné meranie. Odbornú konzultáciu k technológiám, strojom a zariadeniam, ktoré boli počas prehliadky prezentované zabezpečili zamestnanci MTF z jednotlivých ústavov.

Fotogaléria

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.