Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 24.10.2016 sa v priestoroch MTF v Trnave uskutočnilo stretnutie zástupcov Francúzskeho veľvyslanectva v SR - pána François-Xavier Mortreuil , francúzskeho atašé pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu , pani Marie-Flore Michel, odbornej referentky pre vedeckú spoluprácu, pani Saganovej z odboru výmen v oblasti vzdelávania a študentov Materiálovotechnologickej fakulty STU pod záštitou pani prodekanky doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD.

Pán Mortreuil a pani Saganová prezentovali formy, systém, zameranie a vysokú medzinárodnú úroveň vysokoškolského a doktorandského štúdia vo Francúzsku a ponúkli našim študentom aktuálne možnosti.

Mimoriadne zaujímavou témou prispela k prezentáciám pani Marie-Flore Michel. Jej prednáška na tému klimatických zmien v súčasnom svete a úlohe Francúzska ako mediátora a koordinátora globálnych COP stretnutí vyvolala živú diskusiu prítomných.

V závere stretnutia sa pani prodekanka poďakovala všetkým za aktívnu účasť a prínos stretnutia.    

Po oficiálnej časti prezentácií nasledovalo rokovanie so zástupcami Francúzskeho veľvyslanectva v SR o medzinárodnej projektovej spolupráci.

Autorka textu: Ing. Viera Gáťová

  

 1

 

Fotogaléria

 

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.