Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 20. 03. 2018 navštívili našu fakultu v rámci programu Erasmus+ a projektu International Credit Mobility (ICM) prorektor prof. Alexander Gubert a Dr. Sergei Babushkin z Kalašnikovej štátnej technickej univerzity v ruskom Iževsku. Po prijatí dekanom prof. Dr. Ing. Jozefom Peterkom a prodekanom prof. Ing. Milanom Marônkom, CSc. si hostia pozreli Centrum excelentnosti 5-osového obrábania a vybrané pracoviská Ústavu výskumu progresívnych technológií.