Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dekan MTF STU prof. Dr. Ing. Jozef Peterka spolu s prodekanom prof. Ing. Milanom Marônkom, CSc. dňa 7. marca 2018 prijali na fakulte delegáciu z Kuby. Prof. Andrés Castro Alegría, rektor  a  Dr. Lazaro Humberto Suarez Lisca z Universidad Central,“Marta Abreu” de Las Villas sa zaujímali najmä o oblasť vzdelávania, vedy  a výskumu. Predmetom rokovania boli aj rámcové otázky budúcej spolupráce s našou fakultou.