Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 28.02. a 29.02.2008 navštívili Trnavu vedúci predstavitelia Fakulty organizácie a informatiky  (FOI) vo Varaždíne Univerzity Zagreb: dekan FOI profesor Hunjak, prodekanka pre vedu a výskum pani profesorka Divjak, profesor Vrček a profesor Bača rokovali s vedením MTF STU a vedeniami ústavov UIAM a UPMK o príprave spoločných aktivít v oblasti vedy, výskumu a mobilít vysokoškolských učiteľov a študentov.