Prejsť na obsah
Dianie na MTF
Dňa 12. 9. 2008 navštívili MTF STU prof. Petru Berce, PhD., dekan Strojníckej fakulty Univerzity v Kluži (Rumunsko) a prof. Dr. Dr.h.c. ing. Gyenge Csaba z Ústavu výrobného inžinierstva uvedenej fakulty. V zastúpení dekana fakulty prof. Dr.-Ing.Olivera Moravčíka zahraničných hostí prijal prodekan fakulty prof. Ing. Peter Grgač, CSc. Rokovaní sa zúčastnili predstavitelia Ústavu výrobných technológií - riaditeľ ústavu prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. a zástupca riaditeľa doc. Ing. Peter Košťál, PhD. Výsledkom rokovaní je dohoda o rozšírení a prehĺbení spolupráce medzi MTF STU a SjF TU v Kluži v budúcom období.