Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 20.2. až 23.2. navštívila našu fakultu delegácia z Technickej univerzity v Sofii (Bulharsko). Bulharskú delegáciu viedol prorektor TU Sofia prof. Ľubomir Dimitrov, ďalší členovia delegácie boli prof. Milka Vicheva dekanka strojníckej fakulty na TU Sofia, prof. Plamen Petrov a Mariana Mitova.

Bulharskú delegáciu za vedenie MTF prijal prodekan pre zahraničné vzťahy prof. Marônek. Pri tejto príležitosti obe strany podpísali dohodu o spolupráci medzi fakultami.

Taktiež boli pripravené podklady pre spoluprácu v rámci mobilitného programu Erazmus+ a odznelo aj niekoľko zaujímavých prednášok na rôzne témy.

1 2
 
3 4