Prejsť na obsah
Dianie na MTF
V dňoch 12. a 13. októbra 2009 navštívila STU v Bratislave pani Gudrun MATTHIES, vedúca odelenia pre medzinárodné styky na Technickej Univerzite v Ilmenau (SRN). Na pôde našej univerzity ju prijal prorektor STU prof. Ing. Dušan Petráš, CSc. V utorok v popoludňajších hodinách navštívila v sprievode prodekana fakulty prof. Ing. Petra Grgača, CSc. našu fakultu. Na stretnutí s dekanom MTF STU prof. Dr. Ing. Oliverom Moravčíkom boli prejednané možnosti vzájomnej spolupráce medzi TU Ilmenau a MTF STU v oblasti vzdelávania a výskumu. Nemecká strana prejavila záujem prijať našich študentov na TU Ilmenau v rámci štipendijných pobytov na vzdelávacie a výskumné aktivity.