Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Ústav materiálov MTF STU v rámci programu Erazmus privítal na svojej pôde v dňoch 6.4.-8.4. 2009 prof. Hasana Gocmeza z Dunlupinar Univerzity Kutahya Turecko. V rokoch 2004 - 2006 pôsobil v rámci postdoktorandského štúdia na Rutger Stevens Institute of State Univerzity of New Jersey USA. Bol hosťujúcim vedeckým pracovníkom na Stocholm Univerzity, ďalej získal štipendium od prestížnej Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)  Prof. Gocmez pôsobí na Fakulte inžinierstva na Katedre inžinierstva keramických materiálov. Jeho oblasťou pôsobenia sú nanomateriály, konkrétne prášková syntéza a charakterizácia koloidných procesov molekulárneho modelovania keramických kompozitov. V rámci svojho pobytu predniesol prednášku na tému „The Synthesis of Zirconia Based Nanocrystalline Powders by a Simple Gel Method and Supercritical CO2". Dr. Kusý ho sprevádzal na prehliadke laboratórií UMAT. Prof. Gocmez prejavil záujem o rozvoj vzájomnej spolupráce oboch pracovísk.  Prednášky sa zúčastnili zamestnanci, doktorandi a študenti ústavov UMAT, UVTE.