Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V rámci stredoeurópskeho programu pre univerzitné štúdiá CEEPUS navštívil našu fakultu Dr. Dejan Mirčetić, zástupca vedúceho  Katedry logistiky Univerzity v Novom Sade, v Srbsku.

Významným prínosom bola jeho odborná prednášku určená pre študentov 3.stupňa  a zamestnancov odboru priemyselné manažérstvo na tému "Demand forecasting as a tool in a Supply Chain Analytics.”, ktorá sa uskutočnila  7.9.2021. Uvedená prednáška vyústila do podnetnej diskusie.

V rámci pobytu Dr. Dejana Mirčetića prijal Ing. Peter Szabó, PhD. riaditeľ Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu spolu s garantkou pre oblasť logistiky doc. Ing. Helenou Makyšovou, PhD. kde sa v rámci diskusie prebrali možnosti spolupráce v tejto oblasti.

Autorky textu a fotografii: Helena Fidlerová, Helena Makyšová

Fotogaléria

Poznámka: Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovej adrese fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie