Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 17. júla 2012 zavítala na Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality (ďalej ÚPMK) zahraničná návšteva zo Spojených arabských emirátov. Dr. K. Prakash Vel z „University of Wollongong in Dubai“ bol prijatý na našej akademickej pôde doc. Mgr. D. Cagáňovou, PhD.; doc. Ing. J. Šujanovou, CSc. a Ing. P. Hodulíkovou, PhD. za účelom prerokovania konkrétnych oblastí pripravovanej spolupráce.  Následne prezentoval tému s názvom „Destination Marketing“. Vo svojej prezentácii, ktorej sa zúčastnili doktorandi i zamestnanci ÚPMK, vyzdvihol významné aspekty, ktoré sú dôležité pri rozvoji destinácie. Dr. K. PRAKASH VEL poznamenal: „Napriek tomu, že Dubaj nevlastní autentickú krásu ako mnohé iné destinácie sveta, prostredníctvom mnohých projektov sa stal najrýchlejšie rastúcou turistickou destináciou sveta“.

Vo svojej prezentácii taktiež poukázal na možnosť zapojenia sa študentov celého sveta, taktiež i študentov ÚPMK, do každoročnej súťaže, ktorá je organizovaná pod záštitou vlády Dubaja. Dr. K. Prakash Vel  sa popoludní  stretol s prodekanom, prof. Dr. Ing. J. Peterkom a taktiež bol  prijatý dekanom, prof. Dr. Ing. O. Moravčíkom. Predmetom diskusie bola predovšetkým možnosť nadviazania dlhodobej spolupráce Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave s „Faculty of Business and Management, University of Wollongong in Dubai“. 

Na záver odbornej diskusie pozval Dr. K. Prakash Vel vedenie fakulty i ústavu na návštevu svojej univerzity za účelom prehĺbenia vzájomnej spolupráce.

Fotogaléria