Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 20. 02. 2018 navštívili našu fakultu  prof. Dr. Stanislav Karapetrovic a Dr. James Hogan z Univerzity v Alberte (Kanada). Po prijatí dekanom MTF STU profesorom Peterkom pokračujú v programe, ktorý pozostáva z dnešnej prehliadky Centra excelentnosti 5-osového obrábania a stretnutia  s PhD. študentami UPIM a zajtrajšej návštevy SLOVAKION.

Fotogaléria

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.