Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 21. 5. 2009 navštívili MTF STU predstavitelia Fakulty strojníctva a informatiky Univerzity v Miškolci - dekan fakulty profesor Ádám Döbröczöni a novozvolený dekan fakulty prof. Béla Illés. Hostí sprevádzali prof. Karol Velíšek, riaditeľ ÚVSM MTF STU a jeho zástupca doc. Peter Košťál.

Návštevu prijal v zastúpení dekana fakulty prodekan MTF STU prof. Peter Grgač. Na stretnutí boli prerokované výsledky doterajšej vzájomnej spolupráce medzi fakultami, pričom sa obe strany navzájom oboznámili s obsahom a priebehom procesu akreditácie vysokých škôl na Slovensku a v Maďarsku. Boli posúdené tiež možnosti vzájomnej spolupráce v budúcom období v oblasti výskumu, vzdelávania, ako aj vzájomnej výmeny študentov a vysokoškolských učiteľov. Ako príklad súčasnej vzájomnej spolupráce fakúlt možno uviesť projekt SK-HU-0011-08 s názvom „Implementácia predmetu Výrobná logistika do vyučovacieho procesu", na ktorý MTF STU získala grantovú podporu od APVV pre roky 2009 a 2010.