Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 12. – 16. januára 2015 navštívilo Materiálovotechnologickú fakultu STU 7 študentov z Katedry technológií automobilov Fakulty strojníctva a automatizácie Vysokej školy v Kecskeméte (Department of Vehicle Technology, College of Mechanical Engineering and Automation, Kecskemét College). Skupinu študentov v zložení  Oskolás Flóra, Imre Roland, Kun Krisztián, Miskolczi István, Molnár Dorian, Sándor Roland, Vaczkó Dániel viedol Ing. Ján Líska, PhD., absolvent MTF STU, v súčasnosti zamestnanec Vysokej školy v Kecskeméte. Návštevu, ktorá sa uskutočnila v rámci projektu „Campus Hungary Group Study Trip“, organizačne zabezpečoval doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD., pracovník Ústavu výrobných technológií MTF STU.

V rámci návštevy zahraničných hostí sa uskutočnilo pracovné stretnutie s riaditeľom Ústavu výrobných technológií, prof. Ing. Petrom Šugárom, CSc., na ktorom boli načrtnuté možnosti mobilít študentov a učiteľov z oboch inštitúcií, smery spolupráce v oblasti pedagogiky, vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti.

Študenti sa ďalej oboznámili s činnosťou Centra excelentnosti 5-osového obrábania, Centra excelentnosti pre vývoj a aplikáciu progresívnych diagnostických metód v procesoch spracovania kovových a nekovových materiálov, Laboratóriom pružných výrobných systémov s robotizovanou obsluhou pre prostredie bezvýkresovej výroby a ďalšími laboratóriami Ústavu výrobných technológií a Ústavu materiálov.

Fotogaléria

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená foto/video dokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.

Autor textu: Peter Šugár
Autor fotografii: Ladislav Morovič

Zverejnené: 21.01.2015