Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V týchto dňoch je na návšteve MTF STU prof. Dr. Sc. Antun Stoič, dekan partnerskej fakulty v Slavonskom Brode (Veleučilište u Slavonskom Brodu, Chorvátsko). Dňa 3. 3. 2011 hosťa prijal v zastúpení dekana fakulty prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka prodekan fakulty prof. Ing. Peter Grgač, CSc. v prítomnosti prof. Ing. Karola Velíška, CSc., riaditeľa UVSM, prof. Ing. Kolomana Ulricha, CSc., riaditeľa UVTE, Ing. Jozefa Bártu, PhD. a Ing. Ladislava Moroviča, PhD. z UVTE. Na stretnutí bol prerokovaný stav prípravy spoločne organizovanej medzinárodnej konferencie TEAM 2011, ktorá sa uskutoční v dňoch 19. až 21. októbra 2011 na MTF STU v Trnave. Partner z Chorvátska tiež predložil návrh na uzatvorenie vzájomnej zmluvy v rámci programu ERASMUS, ktorý fakulta prijala.