Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 11.7.2014 sme na pôde našej fakulty prijali pána rektora Dr. Imre Túróczi a pani prorektoru Dr. Mártu Kóródi, PhD. zo Szolnok Univeristy College. Delegáciu privítal prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy prof. Ing. Peter Grgač, CSc. a prodekanka pre PR a vnútorné vzťahy doc. Ing. Helena Vidová, PhD. Na rokovanie prijali pozvanie prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD., Ing. Peter Szabó, PhD. a Ing. Juraj Czifra, PhD. V rámci stretnutia boli načrtnuté smery spolupráce v oblasti pedagogiky, vedecko-výskumnej činnosti, publikačnej činnosti ako aj mobilít študentov a učiteľov z oboch inštitúcií.

obr1

obr2

obr3

Zverejnené: 15.07.2014