Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V rámci stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá (CEEPUS), navštívil našu fakultu Doc. Ing. Jan Řehoř, PhD., vedúci Katedry technologie obrábění, Fakulty strojní zo Západočeskej univerzity z Plzne. Doc. Řehořa prijal riaditeľ Ústavu výrobných technológií, doc. Ing. Štefan Václav, PhD.. V rámci svojej mobility, doc. Řehoř navštívil laboratóriá fakulty a dňa 14. marca 2018 realizoval odbornú prednášku na tému „The technical support of the research, development and education in machining technologies for open collaboration“, kde boli odprezentované a prediskutované oblasti spoločnej spolupráce medzi obomi partnerskými fakultami.

Stredoeurópsky výmenný program CEEPUS podporuje akademické mobility v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe, prispieva k európskej integrácii a zdôrazňuje regionálne špecifiká. Program umožňuje rozvíjať spoluprácu slovenských a zahraničných vysokých škôl pomocou vytvárania akademických sietí, v rámci ktorých sa uskutočňuje vedecko-výskumná spolupráca a realizujú sa mobility študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov.