Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP, vyhlásila dňa 30. 11.2021 Výzvu na podporu inštitucionálnej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom (kód výzvy: BIN SGS02). Financovaná je z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Výzva podporí rozvoj spolupráce medzi vysokými školami, strednými školami a súkromnými podnikmi na Slovensku a v Nórsku. Cieľom je, aby sa zvýšila kvalita a dôležitosť vzdelávania a odbornej prípravy na Slovensku v dvoch programových oblastiach, ktorými sú zelené inovácie v priemysle a verejnoprospešné technológie

Dátum vyhlásenia výzvy: 30. 11. 2021
Dátum uzatvorenia výzvy: 28. 2. 2022

Viac informácií: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy/638-bin-sgs02