Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Spoločné výskumné centrum (Joint Research Centre -JRC) oznamuje vyhlásenie nových výziev pre otvorený prístup do vedeckých laboratórií a zariadení JRC v nejadrových a jadrových oblastiach.

  • nejadrové: nanobiotechnologické laboratórium (termín uzávierky -13. apríl 2018)
  • jadrové: európske výskumné infraštruktúry pre jadrovú reakciu, rádioaktivitu, radiáciu a technologické štúdie vo vede a aplikáciách (EUFRAT)– 4 laboratóriá: GELINA, HADES, MONNET, RADMET (termín uzávierky -7. marec 2018)

Existujú dva typy prístupu k výskumným infraštruktúram Spoločného výskumného centra JRC:

1) Prvý typ prístupu (zameraný na relevantnosť) je založený na vedeckom a socio-ekonomickom význame navrhovaného projektu. Predkladané žiadosti budú hodnotené v rámci selektívneho procesu. Užívatelia pokryjú len dodatočné náklady, ktoré JRC vzniknú, zatiaľ čo prístup k jadrovým výskumným zariadeniam môže byť poskytnutý bezplatne.

2) Druhý typ prístupu (orientovaný na trh) je zameraný predovšetkým na podnikateľské subjekty a predpokladá uhradenie plných nákladov za prístup k infraštruktúre. Výzvy sú určené pre externých užívateľov z akademickej sféry, výskumných organizácií, priemyslu, MSP a uchádzačov zo súkromného a verejného sektora.

 

Všetky relevantné informácie je možné nájsť na:

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access