Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Magnificencia, rektor Slovenskej technickej univerzity prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. dňa 22.5.2019 slávnostne odovzdal novým docentom menovacie dekréty.

Za MTF STU boli vymenovaní:

doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD., docent v odbore výrobná technika na Ústave výrobných technológií MTF STU.

doc. Ing. Radovan Holubek, PhD., docent v odbore výrobná technika na Ústave výrobných technológií MTF STU.

Vedenie MTF STU menovaným  srdečne blahoželá a praje veľa pracovných úspechov.