Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Poverený rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Oliver Moravčík dňa 7.6.2021 vymenoval sedem nových docentiek a docentov. Dvaja pôsobia na Materiálovotechnologickej fakulte:

Doc. Ing. Ivan Buranský, PhD. sa stal docentom v odbore habilitačného konania a inauguračného konania strojárske technológie a materiály. Pôsobí na Ústave výrobných technológií  Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave.

Doc. Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino, PhD. habilitoval v odbore výrobná technika, pôsobí na Ústave výrobných technológií, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Srdečne blahoželáme.