Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 26.6.2019 vymenoval rektor STU nových docentov. MTF STU má troch nových docentov:

doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD. - v odbore 5.2.52 Priemyselné inžinierstvo
doc. Mgr. Marián Palcut, PhD. - v odbore 5.2.26 Materiály
doc. Ing. Martin Ridzoň, PhD. - v odbore 5.2.7 Strojárske technológie a materiály

Srdečne blahoželáme.

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.