Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 10.januára 2008 sa na MTF STU uskutočnilo Novoročné stretnutie zamestnancov a priateľov Materiálovotechnologickej fakulty STU . Na akcii, ktorá založila tradíciu pravidelných novoročných stretnutí, sa zúčastnili zamestnanci, ako aj pozvaní hostia zo spolupracujúcich inštitúcií a organizácií, univerzít a hostia zo zahraničia. Po príhovoroch dekana fakulty prof. Dr. Ing. Moravčíka  a predsedu Akademickeho senátu fakulty doc. Ing. Schreibera, PhD.  menom rektora STU pozdravil prítomných krátkym príhovorom aj prorektor STU prof. Ing. Janíček, PhD.  Oficiálna časť pokračovala slávnostnou  recepciou.

Novoročné stretnutie zamestnancov pokračovalo aj nasledujúci deň 11.1.2008 za účasti vedenia MTF a predsedu AS MTF STU.