Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 10.6.2019 bola vyhlásená obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností na Paulínskej ulici v Trnave.

Zdroj:

https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/predaj_majetku/OVS.pdf