Prejsť na obsah
Dianie na MTF
Obhajoba dizeračnej práce Ing. Stanislava Kuníka, denného doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave v študijnom odbore Automatizácia sa bude konať dňa 12. decembra 2008 o 10.00 hod. na FEI STU v Bratislave, Ilkovičova 3, blok D, miestnosť č. D 424.
Téma dizertačnej práce: Optimálny výber pilotných uzlov v sekundárnej regulácii zložitej ES