Prejsť na obsah
Dianie na MTF
Obhajoba dizertačnej práce Ing. Ivany Ďuricovej, dennej doktorandky Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave v študijnom odbore Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa bude konať dňa 15. 12. 2008 o 10.00 hod. na MTF STU Trnava, Botanická 49, miestnosť č. 323a.
Názov dizertačnej práce: Ekonomické a bezpečnostné aspekty využívania solárnej techniky v priemysle.