Prejsť na obsah
Dianie na MTF
Obhajoba dizertačnej práce externej doktorandky Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave Ing. Ľubice Mutišovej s názvom  "Izotermické tvárnenie hliníka a jeho zliatin" vo vednom odbore "strojárske technológie a materiály", sa bude konať dňa 10. 11. 2008 o 10.30 hod. na MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova ul. č. 25, m. č. 202 - zasadacia miestnosť.