Prejsť na obsah
Dianie na MTF
Obhajoba dizertačnej práce Ing. Mariána Urcikána s názvom "Návrh metodiky merania a spracovania signálov energetických objektov", vo vednom odbore automatizácia a riadenie, špecializácia riadenie procesov,
sa bude konať 07. 02. 2008 o 10.00 hod. v zasadačke dekana MTF STU Trnava, Paulínska 16.