Prejsť na obsah
Dianie na MTF
Obhajoba dizertačnej práce externej doktorandky Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave Ing. Miriam Matúšovej s názvom „Upínanie nerotačných súčiastok" vo vednom odbore „strojárske technológie a materiály", sa bude konať dňa 22. 10. 2008 o 13.00 hod., Rázusova ul. č. 2, Trnava, m.č. R-II-1.