Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  31. 3. 2010 sa uskutočnia obhajoby dizertačných  prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  vo vednom odbore 23-07-9 Strojárske technológie a materiály

 

o 10.00 hod. Ing. Jozef Chovanec, téma dizertačnej práce: „Zlepšenie štruktúry a vlastností rýchloreznej ocele typu STN 41 9830 na odlievané rezné nástroje očkovaním ferovolfrámom"

 

o 11.30 hod.  Ing. Mária Lubinová, téma dizertačnej práce „Technologické aspekty zvyšovania životnosti strižných nástrojov metódami PVD"

  

  

   

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 202.