Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  03. 12. 2009 sa uskutočnia obhajoby dizertačných  prác doktorandiek  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  vo vednom odbore 75-02-9 Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy, v špecializácii Teória vyučovania technických odborných predmetov

 

o 11.00 hod. Ing. Miriam Šalgovičová, téma dizertačnej práce: „Didaktické aspekty tvorby študijnej literatúry v technických predmetoch"

 

o 13.00 hod.  Mgr. Hana Stúpalová, téma dizertačnej práce „Rozvoj schopnosti učiť sa u študentov 1. ročníkov na technických vysokých školách"

  

   

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 063.