Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Juraja Czifru s názvom "Projekt automatizovanej výroby potrubných systémov lodí" o vednom odbore strojárske technológie a materiály sa bude konať dňa 14. 04. 2008 o 9.30 hod. v zasadacej miestnosti dekana č. 105 na MTF STU Trnava, Paulínska 16.

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Kristíny Gerulovej s názvom "Využitie bioremediačných metód pre odstraňovanie polutantov vznikajúcich pri úprave a spracovaní vybraných materiálov" vo vednom odobre trojárske technológie a materiály sa bude konať dňa 14. 04. 2008 o 11.00 hod. v zasadacej miestnosti dekana č. 105 na MTF STU Trnava, Paulínska 16.

Fotografie z obhajoby Ing. Czifru