Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 29. 09. 2008 sa budú konať obhajoby dizertačných prác denných doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave v študijnom odbore "strojárske technológie a materiály" .

Miesto konania obhajoby - MTF STU Trnava, Paulínska 16, Trnava, miestnosť č. 63

o 09.30 hod. obhajoba dizertačnej práce Ing. Dany Špilovej. Názov dizertačnej práce: "Rozbor elasticko-plastických deformácií pri ohýbaní oceľových plechov pre rôzne stupne pretvorenia"

o 11.00 hod. obhajoba dizertačnej práce Ing. Petra Lisického. Názov dizertačnej práce: „Analýza degradačného účinku deformačného cyklu zvárania"