Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 4. 9. 2008 sa budú  konať obhajoby dizertačných prác doktorandiek Materiálovotechnologickej fakulty STU Trnava vo vednom odbore podnikový manažment.
Miesto konania:MTF STU  so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava,  m. č. 105 - zasadacia miestnosť dekana fakulty.

  • 8.30 hod. sa koná obhajoba Ing. Jaromíry Vaňovej - názov dizertačnej práce: "Uplatňovanie firemnej kultúry v manažérstve organizácií".
  • 10.00 hod. sa koná obhajoba Ing. Zdenky Gyurák Babeľovej, názov dizertačnej práce: "Hodnotenie efektívnosti investícií do rozvoja ľudských zdrojov".