Prejsť na obsah
Dianie na MTF
Dňa 17. 9. 2008 sa konajú obhajoby dizertačných prác denných doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave v študijnom odbore "odborová didaktika".

Miesto konania obhajoby: MTF STU Trnava, Paulínska 16, Trnava, miestnosť č. 063

o  9.30 hod. obhajoba dizertačnej práce Ing. Lucie Krištofiakovej, názov dizertačnej práce: "Zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu v predmete Ekonomika prostredníctvom zavedenia TQM".

o  11.00 hod. obhajoba dizertačnej práce Ing. Martina Kaveckého, názov dizertačnej práce: "Rozvoj informačnej kompetencie prostredníctvom e-learningu".