Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 11. 09. 2008 sa budú konať obhajoby dizertačných prác denných doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave v študijnom odbore "strojárske technológie a materiály" .

Miesto konania obhajoby - MTF STU Trnava, Paulínska 16, Trnava, miestnosť č. 63

o 09.00 hod. obhajoba dizertačnej práce Ing. Niny Danišovej. Názov dizertačnej práce: "Inteligentné výrobné systémy - Návrh inteligentnej výrobnej bunky".

o 11.00 hod. obhajoba dizertačnej práce Ing. Radovana Zvolenského. Názov dizertačnej práce: „Automatizácia demontáže - Metodika návrhu automatizovaného demontážneho zariadenia.