Prejsť na obsah
Dianie na MTF
Dňa 19. 3. 2009 sa  uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave vo vednom odbore 38-01-9 automatizácia a riadenie

o 9.00 hod. obhajoba dizertačnej práce Ing. Roberta Halenára, externého doktoranda. Názov dizertačnej práce : "Stanovenie tolerancií parametrov dynamických systémov"

o 11.00 hod. obhajoba Ing. Maximiliána Strémyho, interného doktoranda. Názov dizertačnej práce: "Kombinované diskrétne dynamické systémy"

Miesto konania obhajoby: Paulínska 16, Trnava, m. č. 105 - zasadacia miestnosť dekana