Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Xénie Vrábeľovej s názvom
„Príspevok k bezpečnosti obsluhy a pracovného prostredia tvárniacich strojov a zariadení"
vo vednom odbore strojárske technológie a materiály sa bude konať 18. 03. 2008 o 9.00 hod. v zasadacej miestnosti dekana č. 105 na MTF STU Trnava, Paulínska 16. 
 

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Silvie Karvanskej s názvom
„Hodnotenie zvarových spojov konštrukčných ocelí vyhotovených zváraním laserom podľa teórie vhodnosti pre prevádzku"
vo vednom odbore strojárske technológie a materiály sa bude konať 18.03.2008 o 10.30 hod. v zasadacej miestnosti dekana č. 105  na MTF STU Trnava, Paulínska 16.