Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 14. 05. 2008 sa konajú obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU Trnava Ing. Martiny Horváthovej a Ing. Oľgy Kožíkovej v zasadačke dekana na MTF STU Trnava, Paulínska 16. Obhajoba Ing. Martiny Horváthovej, exernej doktorandky vo vednom odbore podnikový manažment sa koná o 9.00 hod., názov práce: "Uplatňovanie manažérskeho účtovníctva v malých priemyselných podnikoch". Obhajoba Ing. Oľgy Kožíkovej, dennej doktorandky vo vednom odbore podnikový manažment sa koná o 11.00 hod., názov práce: "Správanie vedenia ako faktor vplývajúci na kvalitu a efektivitu v malých a stredných podnikoch v Nemecku a na Slovensku".