Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  31. 8. 2009 sa uskutočnia obhajoby dizertačných  prác denných doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  vo študijnom odbore 5.2.26 Materiály, v študijnom programe Technické materiály

 

o 8.30 hod. Ing. Zuzana Gabalcová, téma dizertačnej práce: „Effect of solidification parameters on microstructure of titanium based intermetallic alloy" 

o 10.30 hod.  Ing. Naďa Beronská, téma dizertačnej práce „Metal matrix composites reinforced with high modulus carbon fibres characterized by high thermal conductivity"  

o 13.00 hod. Ing. Tomáš Dvorák, téma dizertačnej práce „Kompozitné materiály s kovovou matricou vyznačujúce sa zvýšenou teplotnou stabilitou" 


Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 202.

 

 

Dňa  2. 9. 2009 sa uskutočnia obhajoby dizertačných  prác denných doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  vo študijnom odbore 1.1.10 Odborová didaktika, v študijnom programe Didaktika technických profesijných predmetov

o 9.00 hod. Ing. Alexander Bilčík, téma dizertačnej práce: „Kvalita školy"

o 11.00 hod.  Ing. arch. Edita Pavúrová, téma dizertačnej práce „Rozvoj kľúčových kompetencií a vyučovanie technických odborných predmetov" 

   

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 063.