Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 17. až 18. januára 2018 sa v priestoroch Učebno-výcvikového zariadenia v Herľanoch uskutočnila XV. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Novus Scientia 2018, organizovaná Strojníckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach. Táto konferencia bola zameraná na prezentáciu výsledkov výskumu doktorandov strojníckych fakúlt a im príbuzných fakúlt technických univerzít a vysokých škôl. Konferencia poskytla doktorandom možnosť prezentovať výsledky ich vedeckého bádania, nadviazať spoluprácu medzi pracoviskami a jednotlivcami s príbuzným výskumným zameraním a skvalitniť tak vedecké bádanie na úrovni doktorandského štúdia.

Na konferencii boli prezentované výsledky experimentálneho výskumu z oblastí ako  automatizácia, mechatronika a robotika, technologické a materiálové inžinierstvo, manažment, priemyselné a digitálne inžinierstvo, konštrukčné a procesné inžinierstvo a nakoniec špeciálne inžinierske procesológie. Za Materiálovotechnologickú fakultu STU v Trnave sa konferencie zúčastnil Ing. Martin Frnčík, študent 3. ročníka DrŠ z Ústavu výrobných technológií, spolu so svojou školiteľkou, doc. Ing. Janou Šugárovou, PhD. Prezentovaný príspevok s názvom „The influence of the conventional CNC metal spinning parameters on the height of the cylindrical-shaped spun parts“ bol komisiou vyhodnotený ako druhý najlepší  v sekcii Technolgické a materiálové inžinierstvo.

 

Ocenené práce v sekcii Technologické a materiálové inžinierstvo:

1.miesto: Simona Bodnárová, Radovan Hudák, Jozef Živčák: 
Aditívna výroba biokeramických implantátov.  SjF TUKE

2.miesto: Martin Frnčík, Jana Šugárová, Peter Šugár: 
The influence of conventional CNC metal spinning parameters on the height of the cylindrical-shaped pun parts. MTF STU Trnava

3. miesto: Mariana Landová, Janette Brezinová: 
Hodnotenie vybraných vlastností žiarovo striekaných povlakov. SjF TUKE

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená foto/video dokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o chrane osobných údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte prosím garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.