Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 22.-25. apríla 2010 sa doc. Ing. Koloman Vincze, CSc. zúčastnil konferencie OGÉT – Medzinárodná strojnícka konferencia v Baia Mare (Rumunsko), ktorú každoročne organizuje Transylvánska maďarská vedecko-technická spoločnosť (EMT – Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság). Docent Vincze patrí medzi stálych účastníkov konferencie obohacujúci teoretické i praktické vedomosti účastníkov, preto sa vedecká rada konferencie rozhodla udeliť ocenenie „Hlavný strojný inžinier v oblasti navigácie“ práve jemu. K úspechu srdečne gratulujeme.

zľava: Zsuzsa Pap – vedúca organizačného výboru konferencie, Dr. Vencel Csibi – predseda konferencie, podpredseda EMT - odbor strojníctvo, doc. Ing, Koloman Vincze, CSc.

 

Ostatní účastníci konferencie z MTF (zľava): Ing. Jaroslava Vičíková (UPMK), Ing. Juraj Czifra, PhD. (DP Komárno), Dr. Vencel Csibi (predseda konferencie), Ing. Peter Szabó, PhD. (DP Komárno), doc. Ing. Koloman Vincze, CSc. (DP Komárno)