Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Ocenenie ESET Science Award otvára nominácie do druhého ročníka. Cieľom ocenenia je vyzdvihnúť prácu výnimočných vedcov, výskumníkov a vysokoškolských pedagógov a ukázať ich dôležitosť v našej spoločnosti.
Prihlasovanie je otvorené do 28. mája 2020.

Kategórie ocenenia:

  1. Výnimočný vedec: Kategória oceňuje výnimočných vedcov za ich prínos v slovenskom aj medzinárodnom vedeckom priestore. Výsledky ich práce sú medzinárodne rešpektované a ich celkové pôsobenie má presah aj do iných oblastí života slovenskej spoločnosti.
  2. Mladý vedec: Kategória oceňuje mladých vedcov do 35 rokov, ktorí sa prácou vo svojom odbore podieľajú na vedeckom výskume s mimoriadnym prínosom pre spoločnosť a majú veľký potenciál do budúcnosti.
  3. Vysokoškolský pedagóg: Kategória oceňuje vysokoškolských pedagógov, ktorí sú výnimoční odborníci vo svojom odbore a súčasne motivujú študentov k mimoriadnym výsledkom a prispievajú k prehlbovaniu ich záujmu o štúdium vedných odborov.

Informáciu o nominácii posielajte tiež na : dasa.zifcakova@stuba.sk

Viac informácií: https://www.esetscienceaward.sk/sk#kategorie