Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Materiálovotechnologická fakulta STU sa zúčastnila v dňoch 7.-11.11.2012 výstavy centier excelentnosti na podujatí „ Týždeň vedy a techniky na Slovensku v roku 2012“.

Podujatie bolo organizované Ministerstvom školstva v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, na prezentáciou konkrétnych výsledkov a praktických aplikácií centier excelentnosti.

MTF STU získala najvyššie ocenenie podujatia „ Cena a diplom za najlepšiu prezentáciu činnosti centier excelentnosti v roku 2012".

diplom cena

Na stánkoch fakulty sme privítali ministra školstva pána Dušana Čaploviča a štátneho tajomníka ministerstva pána Štefana Chudobu. Počas štyroch dní prezentovala fakulta záujemcom a návštevníkom výstavy najnovšie výsledky činnosti centier, bola príležitosťou pre nadviazanie nových kontaktov i priestorom pre porovnávanie dosiahnutých výsledkov.

Poďakovanie za úspešnú reprezentáciu fakulty patrí zástupcom jednotlivých ústavov:

Za centrum excelentnosti diagnostiky materiálov:

Doc. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. (UMAT), Doc. Ing. Martin Kusý, PhD. (UMAT), Doc. Ing. Mária Dománková, PhD. (UMAT), Ing. Ivan Hrušovský, PhD. (UBEI), doc. RNDr. Mária Behúlová, PhD. (UVSM), Ing. Roman Čička, PhD. (UMAT).

Za centrum excelentnosti 5-osového obrábania (UVTE):

Ing. Marek Zvončan, PhD. , Ing. Matúš Beňo, PhD. , Ing. Marcel Kuruc , Ing. Michaela Samardžiová , Ing. Tomáš Vopát , Ing. Martin Necpal, PhD.

Poďakovanie patrí i pracovníčkam OPOM, ktoré prezentáciu centier organizačne zabezpečili a pripravili:

PaedDr. Dáša Zifčáková, Mgr. Jana Boškovská, Mgr. Miroslava Daubnerová a PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.

Fotogaléria

Videozáznam