Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Na návrh dekana MTF STU prof. Ing. Miloša Čambála, CSc. udelil rektor STU prof. Ing. Róbert Redhammer, PhD. ocenenie Profesor roka 2018 dňa 17.12.2018 prof. Ing. Romanovi Koleňákovi, PhD. za výsledky práce vo vede a vzdelávané počas celého pôsobenia na STU Bratislava.

Srdečne blahoželáme!