Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Študentka 4. ročníka doktorandského štúdia na Ústave výrobných technológií Materiálovotechnologickej fakulty STU, Ing. Barbora Ludrovcová, získala na medzinárodnej vedeckej konferencii The Ziggurat International Conference on Materials Science and Engineering (ZICMSE 2020), konanej v dňoch 5. a 6. 10. 2020 v Londýne (UK), ocenenie Strieborná medaila vydavateľstva Ziggurat Publishing za prezentáciu vedeckého príspevku Ludrovcová, B. - Šugár, P. - Sahul, M. - Kováčik, J. - Ctibor, Zs. Oxidation of Biocompatible Grafite – Titanium Composite After Laser Ablation in Different Atmospheres

Srdečne blahoželáme