Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dekan fakulty prof. Dr. Ing. Jozef Peterka prijal dňa 7.4.2017 pri príležitosti udelenia významného ocenenia prof. Ing. Ivana Baránka, CSc.. Profesorovi Baránkovi bolo nedávno odovzdané ocenenie Malá medaila sv. Gorazda z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana. Stretnutie sa konalo v sprievode riaditeľa Ústavu výrobných technológií doc. Ing. Štefana Václava, PhD., ktorý sa podieľal i na vypracovaní návrhu ocenenia.

 

Fotogaléria

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.