Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 25. 9. 2017 a 27. 9. 2017 sa uskutočnil na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave v rámci predmetov Podniková logistika a Základy manažmentu výroby prvý blok prednášok, ktoré zrealizoval pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu „Priemyselné manažérstvo“ a „Kvalita produkcie“  doc. Ing. Krzysztof Witkowski, PhD.

Prednášky boli zaujímavé, doplnené praktickými príkladmi a ukážkami. Záver prednášok bol venovaný diskusii k odprednášanej problematike, do ktorej sa študenti aktívne zapojili.

 

Fotogaléria

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.